Binnen de fietswereld zijn twee soorten lange afstandstochten populair: Euraudax en Wereldrandonneurs. 

EURAUDAX:

Euraudax is een samenwerkingsafspraak binnen Europa.

Een Euraudaxtocht is een toerfietsevenement waarbij in groepsverband achter voorrijders wordt gefietst. Er wordt in een vast tempo doorgetrapt. Dit tempo is voor Nederland vastgesteld op 25 km per uur en voor de overige landen op 22,5 km per uur. Dit verschil is gemaakt, omdat Nederland minder heuvelachtig is. Bij Euraudaxtochten is altijd sprake van vastgestelde rustplaatsen en pauzes, verzorging en bevoorrading. Eens in de 5 jaar wordt Parijs-Brest-Parijs georganiseerd voor Euraudaxfietsers (1200 km). Ter kennismaking met het Euraudaxprincipe wordt door AKN zowel in het voor- als in het najaar een 100 km Euraudax propagandatocht georganiseerd. Deelname aan deze tochten is ook voor niet-toerfietskaarthouders mogelijk.

medailles EURAUDAX:

 

Euraudaxdeelnemers komen in aanmerking voor een Zilveren of Gouden Arend. Als u een Zilveren of Gouden Arend wilt behalen dient u een speciaal controleboekje aan te vragen.

Om een Zilveren Arend te verkrijgen dient u een tocht van 200, 300, 400, 600 en 1.000 km te fietsen. Het meedoen aan deze tochten kunt u spreiden over een periode van 4 jaar.

Voor een Gouden Arend dient u dezelfde afstanden te fietsen, aangevuld met nog een tocht van 1.000 km en de tocht Parijs-Brest-Parijs.

 

Klik hier voor een verslag van de Euraudaxtocht Parijs-Brest-Parijs 2001 uit Fietssport februari 2002.

reglement EURAUDAX:

Hier volstaan wij met enkele punten uit het reglement te noemen: