LIDMAATSCHAP:

Toerfietsers die belangstelling hebben om aan een van onze tochten mee te doen, nodigen wij van harte uit om met onze club kennis te maken. Wilt u deelnemen aan een van onze andere tochten of meteen lid willen worden van AKN dan kunt u contact opnemen met

Telefoon: E-mail:
Alfons Govers    (secretaris)      06-22621024 secretarisakn@zeelandnet.nl
Cees Mathijssen  (voorzitter)        0165-549349   voorzitterakn@kpnmail.nl

De contributie bedraagt voor 2022:

  • fietsers
  • begunstigers / donateurs
  • vanaf het tweede lid per gezin:
  • € 50,00
  • € 20,00
  • € 2,70 korting

Nieuwe leden zijn verplicht een sponsor-kledingpakket ( bestaande uit shirt korte mouw en shirt lange mouw) aan te schaffen tegen een eigen bijdrage van € 50,00.

beiden t.n.v. Audax Klub Nederland in Roosendaal

Elk AKN-lid is standaard extra verzekerd voor:

 

Je verzekering aanpassen:
Standaard zijn NTFU-leden verzekerd tegen schade aan hun fiets tot maximaal € 1.000,- Het is ook mogelijk het bedrag te verhogen tot bijvoorbeeld € 2.000, € 5.000 of zelfs € 10.000,-.

Uitgebreidere informatie is aan te vragen bij het bestuur.

Eventuele opzegging van het lidmaatschap dient voor 31 december te gebeuren bij onze secretaris. Indien het lidmaatschap niet opgezegd wordt, vindt telkens per die datum een stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor de periode van 1 jaar plaats. Dit zoals wettelijk bepaald per 1 december 2011.