Wishful Thinking: 

Met een voorspelde fietstemperatuur van 18 graden en veel kans op buien zaten we bij de verkenning van de 100 km Euraudax Propagandatocht meteen in de overgang van het zomerseizoen naar de herfstklassiekers. Dat weerhield onze leden er niet van om zich massaal te melden bij ons clubhuis. Opvallend was dat veel leden, die in de loop van het jaar slechts zelden komen, juist deze dag hadden uitgekozen om de fiets te pakken. Maar liefst 38 leden gaven acte de présence. Het was zelfs zo druk dat de familie Buyk, wakker geworden van het geroezemoes, spontaan het café opende. Natuurlijk werd dit hogelijk gewaardeerd en maakte niemand er een probleem van om een kwartiertje later te vertrekken. In een opperbeste stemming werd dan ook vertrokken, nadat eerst nog even de loting had moeten bepalen wie van onze leden de gelukkige was die de volgwagen van de firma Rijk-Zwaan mocht besturen. Met een grijns van oor tot oor  trok Jan, alweer hij, het langste strootje. Het blijkt dus maar weer eens dat het altijd dezelfden zijn die met de hoofdprijs gaan lopen! 

Natuurlijk namen Alfons (toerleider) en Cees (bedenker van de tocht) het eerste half uur de koppositie in. Omdat er een aardig briesje stond kwamen zich na 30 minuten keurig de eerste vervangers aan kop melden, om het tempo precies op 25 km / u te houden. Onderweg kreeg Cees veel lovende reacties: op de een of andere manier lukt het toch steeds weer om een route in de omgeving uit te zetten die langs veel onontdekte wegen voert, of net weer langs een andere weg voert dan er normaal buiten de club om gereden wordt.

 Gelukkig hadden we maar een lekke band. Dit wiel werd snel en vakkundig door Jan gewisseld, terwijl de rest van de groep op de stoep stond te wachten zodat het verkeer niet gehinderd werd. Nadat de 3 leden die daarbij assisteerden even hun handen hadden kunnen wassen in de volgauto, ging het weer verder richting Prinsenbeek. Daar werden de fietsen op slot gezet, werden Jan, Alfons en Cees bedankt voor hun inzet tijdens de eerste helft van de rit, en kon iedereen aan de koffie met appeltaart. Tevoren was al doorgebeld wat we wilden bestellen, dus alles stond al dampend op tafel, zodat we alleen maar hoefden aan te schuiven. Ondertussen werden door Alfons en Cees nog even de puntjes op de i gezet in de route-beschrijving. Ook een tweede bakje koffie ging er natuurlijk nog in en ondanks een dreigende lucht klom iedereen na een half uur tevreden op de fiets. 

De route terug naar Roosendaal was zo mogelijk nog mooier dan de heenweg, waarbij we in de beemden rond Hoeven een duidelijke mentaliteitsverbetering bij de automobilisten konden noteren. Steeds vaker werd er ruim van tevoren al gestopt in de berm van de weg en vriendelijk een seintje gegeven dat de groep veilig kon passeren. Dit werd dan ook steeds met applaus begroet, waarbij de achterrijders om de beurt steeds even de moeite namen om af te stappen en de betreffende automobilist persoonlijk te bedanken. Voorin werd daar rekening mee gehouden door het tempo even iets onder de 25 km/u te laten zakken, zodat de wachtende achterrijders zonder moeite terug bij de groep konden komen. 

Zo vloog de tijd en de kilometers onder de wielen door en exact om 3 minuten over half een arriveerden we bij Huis ten Halve. De familie Buyk had al even contact opgenomen met de volgauto om te vragen of alles goed ging en of ze de houten of de zachte stoelen voor ons klaar moesten zetten. Omdat we bijna geen regen hadden gehad konden we dus tevreden op de zachte kussens neerzijgen. Onder het genot van een hapje en een drankje bleef het nog lang gezellig aan de tafels en werden Alfons, Cees en Jan nogmaals overladen met complimentjes.

Bij het afscheid werd dan ook door het merendeel van de leden de afspraak gemaakt dat ze ook bij de officiële rit van 23 september zeker van de partij zouden zijn. Van het bestuur uit werd daarbij de kanttekening gemaakt dat er die dag in groepjes van 50 gestart zal worden, ieder met een volgauto van de club, dus dat het zaak is daar onderling goede afspraken over te maken, zodat niet alle 90 leden in de eerste groep mee kunnen rijden. Omdat we op een grote opkomst rekenen (zelfs uit Noord-Holland, Gelderland en Luxemburg is al door toerclubs contact met ons opgenomen over deze tocht) zullen we de groepjes zo verdelen, dat bij elke groep 10 AKN-ers als voor- en achterrijder aanwezig zullen zijn. Mochten er onverhoopt meer dan 450 deelnemers komen, wat heel goed mogelijk is gezien alle publiciteit die rondom deze tocht nog gevoerd gaat worden, dan worden de aantallen desgewenst aangepast.

opsommingsteken

Terug naar clubblad