CLUBBLAD:

Het clubblad verschijnt 6 keer per jaar in een oplage van 150 exemplaren voor alle leden, sponsors en adverteerders. De redactie van het clubblad wordt gevormd door Chris Sonke, Ilse Mathijssen en Cees Mathijssen 

Hieronder treft u een selectie aan van in het clubblad verschenen ritverslagen van de afgelopen jaren.